Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg presenteert op deze website haar meerjarenbegroting 2023-2026. De gemeenteraad heeft de begroting in de raadsvergadering van 9 november 2022 vastgesteld. De begroting bestaat uit een uitwerking van alle beleidsvoornemens voor de komende vier jaar (2023-2026).

Deze pagina is gebouwd op 12/28/2022 11:26:50 met de export van 12/27/2022 15:37:18