Bijlagen

Overzicht bijlagen

De bijlagen bevatten detailinformatie over:

  • Doorlichting begroting
  • Incidentele baten en lasten
  • Meerjareninvesteringsplan 2023-2026
  • Begroting naar taakvelden
  • Verdeling personeelskosten over taakvelden
  • Verplichte indicatoren
Deze pagina is gebouwd op 12/28/2022 11:26:50 met de export van 12/27/2022 15:37:18