Bijlagen

Meerjaren-investeringsplan 2023-2026 (details)

In deze tabel is het gedetailleerde meerjaren-investeringsplan opgenomen.

Activa
Nummer

Omschrijving
Activa

Totaal beschikbaar gesteld krediet

Reeds gerealiseerd en geraamd t/m 2022

Investeringen 2023

Investeringen 2024

Investeringen 2025

Investeringen 2026

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Bestuur en Ondersteuning

20211015

Verv.Basisreg.Incl.BGT

446.028

446.028

20221029

Verv.wettelijke basisreg. (NHR)

163.680

163.680

20231025

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2023

233.625

233.625

20241026

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2024

233.625

233.625

Totaal programma Bestuur en Ondersteuning

1.076.958

0

0

0

843.333

0

233.625

0

0

0

0

0

Veiligheid

20231031

Veilige sportroutes

75.000

75.000

20251022

Vervanging Handhelds 2025

50.000

50.000

Totaal programma veiligheid

125.000

0

0

0

75.000

0

0

0

50.000

0

0

0

Verkeer en Vervoer

20159002

Bereikbaarheid Stomp/Dr. Van Noortstraat

1.180.912

11.595

1.169.317

20159004

Vat-kosten Bereikbaarheid Stompwijk

4.074.940

83.228

3.764.940

83.228

310.000

20191027

Veegmachine Schmidt Swingo wpnr. 46

150.000

150.000

20191077

Aanpassingen parkeergarage Oude Haven

200.000

100.000

100.000

20201010

Veegmachine Schmidt Cleango wpnr. 48

200.000

200.000

20201011

Veegmachine Schmidt Cleango wpnr. 49

200.000

200.000

20201056

Ontsluiting Dorpspunt-Fontein Stompwijk

80.000

2.502

77.498

20211050

OV - Shuttle NS Mariahoeve - Mall

700.000

350.000

200.000

100.000

500.000

250.000

20211052

Brug Toevluchtpad L'dam

260.000

49.386

210.614

20211058

Wegontsluiting Toevluchtpad-De Tol L'dam

905.000

184.862

250.000

470.138

20211060

Parkeergarage Rijnlandstraat Noord

2.135.000

1.000.000

1.135.000

20211067

Verkeersveiligh. Burgerpartic. Phof-Laag

254.000

67.500

127.000

33.750

127.000

33.750

20211068

Herstel Beeldkwalit.Straatwerk Phof-Laag

380.000

190.000

190.000

20221002

OV lichtmasten 2022

167.000

167.000

20221020

Verkeersregelinstallaties 2022

628.000

12.000

433.000

183.000

20221031

Veegmachine Schmidt Swingo wpnr. 125

150.000

150.000

20221043

Metropolitane fietsroute DH - Pijnacker

500.000

350.000

100.000

70.000

400.000

280.000

20221060

Vervangen kademuur Oude Haven

860.000

50.000

810.000

20231005

Groot onderhoud Kunstwerken 2023

185.000

185.000

20231006

OV armaturen 2023

242.000

242.000

20231007

OV lichtmasten 2023

242.000

242.000

20231015

Verkeersregelinstallaties 2023

901.000

18.000

578.000

191.000

114.000

20231027

Verv. lichtmasten Dr van Noortstraat

135.000

135.000

20241006

Groot onderhoud Kunstwerken 2024

185.000

185.000

20241007

OV armaturen 2024

242.000

242.000

20241008

OV lichtmasten 2024

242.000

242.000

20241016

Verkeersregelinstallaties 2024

1.160.000

11.000

370.000

252.000

527.000

20241018

Gluton Collect electric veegm. wpnr. 36

34.000

34.000

20241029

Vervangen armaturen WC Julianabaan

111.000

111.000

20251011

Groot onderhoud Kunstwerken 2025

185.000

185.000

20251012

OV armaturen 2025

242.000

242.000

20251013

OV lichtmasten 2025

242.000

242.000

20251021

Verkeersregelinstallaties 2025

566.000

33.000

533.000

20261005

Groot onderhoud Kunstwerken 2026

185.000

185.000

20261006

OV armaturen 2026

242.000

242.000

20261007

OV lichtmasten 2026

242.000

242.000

20261015

Verkeersregelinstallaties 2026

582.000

33.000

Totaal programma verkeer en vervoer

19.189.851

850.728

4.404.284

183.228

7.796.429

283.750

3.462.138

103.750

1.743.000

280.000

1.235.000

0

Onderwijs

20161041

Uitbr 2 groepen PO-school Montessori

344.350

154.740

189.610

20191048

Nieuwbouw Vijverhof PO-school

5.546.819

681.560

2.105.200

2.091.200

668.859

20201037

Nieuwbouw Bernadette PO-school

5.496.134

62.469

498.301

2.103.100

2.089.800

742.464

20209510

Stelpost IHP PO

10.864.111

659.258

6.736.843

3.468.010

20209520

Stelpost IHP VO

34.154.281

100.000

113.636

4.256.498

7.801.356

10.376.782

20211041

Maartenscollege

1.426.824

318.388

305.074

305.074

498.288

Totaal programma onderwijs

57.832.519

0

1.162.417

0

3.836.209

0

15.682.325

0

14.526.313

0

11.119.246

0

Sport, cultuur en recreatie

20201057

Skatepark Noordsingel

325.000

325.000

20211066

Bibliotheek Leidschendam FPP12

3.477.500

160.500

1.605.000

1.712.000

20221033

SPP Duivesteijn renovatie veld 1

312.059

312.059

20231001

Meerh. Topl.asv. Handb. V4 + div. inr.

85.392

85.392

20231003

Westvliet algemene inrichting

44.188

44.188

20231014

Vervangen speelvoorzieningen 2023

518.000

518.000

20231024

Duiv. Algemene inrichting 2023

31.206

31.206

20241003

Westvliet algemene inrichting

37.705

37.705

20241004

Duiv. Topl.ren. Kv6 + verv div mat.

76.891

76.891

20241015

Vervangen speelvoorzieningen 2024

518.000

518.000

20251001

Kast.ring topl.ren. Kv1 + verv div mat.

391.472

391.472

20251002

t Loo algemene inri./verhard.

71.287

71.287

20251003

t Loo Topl.ren. Kv 2

310.598

310.598

20251004

t Loo Topl.ren. Kv 1

310.598

310.598

20251005

Westvliet algemene inrichting

33.365

33.365

20251007

Duiv. Topl.ren. Kv4 + verv div mat.

359.327

359.327

20251008

Duiv. Topl.ren. Kv5 + verv div mat.

336.113

336.113

20251009

Overdam topl.ren. Kunstg. Tennisb.

336.649

336.649

20251020

Vervangen speelvoorzieningen 2025

518.000

518.000

20251034

Overdam Algemene inrichting

28.472

28.472

20251035

Renovatie kunstgr doelgebieden Westvliet

37.757

37.757

20261001

Westvliet Crick.v topl.ren gras

91.121

91.121

20261002

Duiv. Algemene inrichting

31.206

31.206

20261014

Vervangen speelvoorzieningen 2026

518.000

518.000

Totaal programma Sport, cultuur en recreatie

8.799.906

0

160.500

0

2.931.958

0

2.344.596

0

2.722.525

0

640.327

0

Volksgezondheid en milieu

20181050

Rioolvervanging Prinsenhof Laag

5.731.371

430.371

1.600.000

2.080.000

1.621.000

20181051

Rioolvervanging v. Pabstlaan e.o.

5.834.904

103.904

654.000

2.430.000

2.647.000

20181054

Aansluitingen gemeentelijke openbare geb

60.000

11.000

49.000

20201023

Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2020

108.354

53.354

55.000

20201032

Rioolverv.Faukenbrg/Naeltwckstr

3.733.156

122.156

210.000

3.401.000

20211003

Rioolvervanging Ridder Snoekaertlaan

3.609.402

196.402

1.776.000

1.637.000

20211004

Vervanging rioolbesturing 2021

120.000

120.000

20211005

Vervanging rioolinstallatie 2021

601.000

270.000

331.000

20211016

Rioolvervanging v.Santhorststraat

2.214.780

37.780

166.000

1.011.000

1.000.000

20211019

Maatregelen tbv bui van de eeuw 2021

162.065

146.065

16.000

20211031

Rioolvervanging Berhardlaan/Spinozalaan

879.640

142.640

647.000

90.000

20211032

Rioolvervanging Overburgkade

3.146.097

59.097

219.000

187.000

2.681.000

20211033

Rioolverv. Dr. v Noortstraat

1.708.863

41.863

917.000

750.000

20211047

Maatregel Bui v/d Eeuw Huygenskwartier

792.534

42.534

85.000

665.000

20221017

Rioolvervanging Marcelis Emantslaan

2.740.676

153.676

613.000

1.974.000

20221018

Vervanging rioolbesturing 2022

120.000

120.000

20221019

Vervanging rioolinstallatie 2022

601.000

601.000

20221036

Onvoorziene & inc. rioolverv. 2022

140.000

140.000

20221037

Maatregelen bui van de eeuw 2022

165.000

99.000

66.000

20221039

Rioolvervanging Veursestraatweg

2.360.206

125.206

88.000

1.182.000

965.000

20221040

Levensduur verlengende rep.en ren.2022

442.000

221.000

221.000

20221042

Maatregel bui v/d eeuw Kon.Julianaln. Vb

767.400

211.212

10.000

313.700

211.212

443.700

20231008

Rioolvervanging Kon.Julianalaan Vb

2.891.389

48.389

227.000

2.616.000

20231009

Vervanging rioolbesturing 2023

120.000

120.000

20231010

Vervanging rioolinstallatie 2023

601.000

601.000

20231011

Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2023

108.000

108.000

20231012

Onvoorziene & inc. rioolverv. 2023

140.000

140.000

20231013

Maatregelen bui van de eeuw 2023

168.000

168.000

20231023

Levensduur verlengende rep.en ren.2023

276.000

276.000

20231028

UPR 't Hert

3.750.000

30.000

220.000

3.500.000

20231032

Herstel Straatwerk Pr. Bernhardlaan

205.000

205.000

20231033

Herstel Straatwerk Ridder Snouckaertlaan

210.000

210.000

20231034

Klimaatadaptatie Prinsenhof Laag

849.000

241.319

283.000

241.319

283.000

283.000

20231035

Maatreg. agv burgerpartic. Pr.Bernhardln

25.000

25.000

20241009

Vervanging rioleringen 2024

610.424

34.424

39.000

30.000

507.000

20241010

Vervanging rioolbesturing 2024

120.000

120.000

20241011

Vervanging rioolinstallatie 2024

601.000

601.000

20241012

Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2024

108.000

108.000

20241013

Onvoorziene & inc. rioolverv. 2024

140.000

140.000

20241014

Maatregelen bui van de eeuw 2024

163.000

163.000

20241025

Levensduur verlengende rep.en ren.2024

419.000

419.000

20241030

UPR Duivenvoorde

6.000.000

100.000

500.000

2.400.000

20251015

Vervanging rioolbesturing 2025

120.000

120.000

20251016

Vervanging rioolinstallatie 2025

601.000

601.000

20251017

Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2025

108.000

108.000

20251018

Onvoorziene & inc. rioolverv. 2025

140.000

140.000

20251019

Maatregelen bui van de eeuw 2025

346.000

346.000

20261009

Vervanging rioolbesturing 2026

120.000

120.000

20261010

Vervanging rioolinstallatie 2026

601.000

601.000

20261011

Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2026

108.000

108.000

20261012

Onvoorziene & inc. rioolverv. 2026

140.000

140.000

20261013

Maatregelen bui van de eeuw 2026

346.000

346.000

20301014

UPR Essesteijn

15.960.000

100.000

560.000

3.000.000

3.000.000

Totaal programma Volksgezondheid en milieu

72.133.260

452.531

2.348.860

0

11.419.700

452.531

21.330.700

0

18.019.000

0

6.715.000

0

Overhead

20191026

Ford Ranger wpnr.63

78.000

78.000

20191038

Verv. Audio-visuele app. Vergaderruimte

205.433

75.000

130.433

20201001

Verv.Core Switches

127.875

127.875

20221061

Nieuwbouw pand Stadsbeheer

5.367.500

200.000

1.000.000

4.167.500

20231017

Corsa-E wpnr. 80,83,84,85,124,126

150.000

150.000

20231020

Verv. 2e deel grafische werkplekken '23

40.920

40.920

20231022

Verv. 1e deel grafische werkplekken '23

40.920

40.920

20231026

DMO gegevensmanagement 2023

102.300

102.300

20241001

Vervanging storage 2024

306.900

306.900

20241017

Nissan Electric NV 200 wpnr. 90

55.000

55.000

20241019

Vervanging netscalers

30.690

30.690

20241020

Oracle / Unix

25.575

25.575

20241021

Verv. Netwerkswitches RP1/KW2

40.920

40.920

20241022

Tokens (software update pointsharp)

25.575

25.575

20241023

Monitoring '24

25.575

25.575

20241028

DMO gegevensmanagement 2024

102.300

102.300

20241031

Inrichting pand Stadsbeheer

282.500

282.500

20251025

Verv. 1e deel grafische werkplekken

40.920

40.920

20251026

Mobile device managemen 2025

130.433

130.433

20251027

Verv. 2e deel grafsiche werkplek 2025

25.575

25.575

20251028

Oracle / Unix

25.575

25.575

20251029

Verv.softw.Bavak / zuilen klantvolgsyst.

42.966

42.966

20251030

Vervanging tablets 2025

322.245

322.245

20251031

Oracle / Unix 2025

306.900

306.900

20251032

Verv. Audio-visuele app. Vergaderruimte

127.875

127.875

20251033

vervanging mobiele telefonie voorb

25.575

25.575

20261003

Vervanging mobiele telefonie

446.028

446.028

20261016

Netwerk interne locaties 2026

76.725

76.725

20261017

Back-up tape drivers

40.920

40.920

20261018

Vervangin netscalers

30.690

30.690

20261019

Oracle / Unix

25.575

25.575

20261020

verv. Wettelijke basisreg. (NHR)

163.680

163.680

20261021

verv basisreg incl BGT

446.028

446.028

Totaal Overhead

9.285.693

0

275.000

0

1.582.981

0

4.886.068

0

1.005.098

0

1.536.546

0

Totaal generaal

168.443.186

1.303.259

8.351.061

183.228

28.485.610

736.281

47.939.452

103.750

38.065.936

280.000

21.246.119

0

Bedragen x € 1

Deze pagina is gebouwd op 12/28/2022 11:26:50 met de export van 12/27/2022 15:37:18