Programma's

Onvoorzien

Omschrijving

Wettelijk is voorgeschreven dat in de programmabegroting een post voor onvoorziene uitgaven is geraamd.

Lasten & baten

bedragen x € 1.000

Lasten

100

0,0 %

Baten

0

0,0 %

Deze pagina is gebouwd op 12/28/2022 11:26:50 met de export van 12/27/2022 15:37:18