Programma's

Overhead

Omschrijving

Tot Overhead behoren alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces:

  • Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie
  • Personeel en organisatie
  • De gemeentesecretaris
  • Inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement)
  • Juridische zaken
  • Bestuurszaken en bestuursondersteuning
  • Informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen
  • Facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging)
  • Documentaire informatievoorziening (DIV)
  • Managementondersteuning primair proces

Lasten & baten

bedragen x € 1.000

Lasten

35.282

13,4 %

Baten

9

0,0 %

Deze pagina is gebouwd op 12/28/2022 11:26:50 met de export van 12/27/2022 15:37:18